ZOU HET NIET MOOI ZIJN ALS VERANDERING GEWOON LUKT?

10 JAAR BEGRIPSACADEMIE

MENSENKENNIS WAARMEE JE HET VERSCHIL MAAKT

Te langzaam. Bergen weerstand. Geen effect. Terug bij af. Meer dan 80% van alle verandertrajecten faalt. Dat kan veel beter. En veel makkelijker. Dit compacte workshopprogramma Verandervaardigheid is hét fundament voor verandering.

Jawel: veranderen wordt weer leuk. Als je samen gaat begrijpen dat mensen heel verschillende dingen nodig hebben om met een verandering mee te kunnen – en welke dingen dat zijn. Als je ontdekt hoe je in een veranderproces eenvoudig met iederéén rekening kunt houden. En als je onze Brillenwinkel ontdekt, waar elk exemplaar dat je opzet je een andere kijk op de toekomst geeft.

Hoe vaak gebeurt het niet dat een verandertraject voor grote interne verdeeldheid zorgt? De een vindt het te snel gaan, de ander klaagt juist over traagheid. Sommigen zijn bang zijn voor verlies van vrijheden en anderen voor verlies aan houvast.  Dit programma zorgt ervoor dat er weer een gevoel van gezamenlijkheid ontstaat. Waarna je samen de weg bouwt waarop je de veranderende toekomst in kunt gaan.

De BegripsAcademie heeft jarenlang trainingen en workshops gegeven, gecoacht en veranderonderzoek gedaan in zeer grote organisaties in verandering. Bevindingen werden verwerkt in nieuwe interventies en meteen weer op praktijkeffect getoetst. Dit programma biedt deelnemers in twee tot zes dagdelen een scala aan blikverruimende inzichten die mensen in staat stellen zelf en samen effectief aan verandering te werken en deze te realiseren. Een digitaal bijblijfprogramma van 50 weken zorgt dat de opgedane kennis echt kans krijgt te beklijven.

 

VERANDER-VAARDIGHEID

VERANDERVAARDIGHEID:  EEN GAVE VOOR HET LEVEN

Doorslaggevend voor succesvol veranderen is het vermogen van een organisatie om medewerkers juist in tijden van verandering en ongewisheid het gevoel te geven dat ze beluisterd en begrepen worden. Dat de organisatie snapt wat ieder nodig heeft om het MOETEN veranderen te accepteren. En medewerkers ook de inzichten en instrumenten aanreikt om het WILLEN en het KUNNEN veranderen vaardig op te pakken.

Het workshopprogramma Verandervaardigheid voert deelnemers in drie modules van twee dagdelen van de acceptatie van het moeten naar het ontwikkelen van de bereidheid tot willen en kunnen. Oefeningen in mentale en emotionele lenigheid versterken het acceptatievermogen. Ervaringen in anders kijken en denken verbreden het perspectief in het kijken naar het heden en de toekomst. Van het aangereikte instrumentarium hebben de deelnemers vervolgens hun leven lang plezier. Op het werk én daarbuiten.

Praktisch

Voor wie: organisaties/teams die succesvol willen veranderen

Aantal deelnemers: tot 16 per groep

Duur: 2 tot 6 dagdelen

Maatwerk: afstemming cases op de eigen werkpraktijk

Nazorg: 40 weken digitale veranderinspiratie per e-mail

Investering: vanaf € 279,-  excl. BTW p.p. per 2 dagdelen

Meer info: Ewald Theunisse 06 8100 1374 – ewald@begripsacademie.nl

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten