In onze serie over vierstemmig leiderschap willen we het dit keer graag hebben over wat we maar even noemen Eigenaarschap 2.0. Vraag het millennials en je krijgt van de overgrote meerderheid hetzelfde antwoord: eigen ruimte en verantwoordelijkheid hebben én werk doen van betekenis zijn twee van de belangrijkste redenen om voor een werkgever/organisatie te kiezen.

Eigenaarschap 2.0 is gelijk aan de optelsom van deze twee grootheden. Eigen ruimte en verantwoordelijkheid hebben heeft geen waarde als er geen sprake is van zingeving, betekenis. En zonder eigenaarschap wordt zinvol werk doen als een dwingend keurslijf ervaren, en dat werkt weer niet motiverend. Wil je dat jonge mensen zich aan je organisatie verbinden, dan zul je dus de combinatie van beide moeten bieden. Maar hoe doe je dit zonder dat het een kakafonie wordt waarin iedereen maar zijn eigen ding doet? Het antwoord is simpeler dan het op het eerste oog lijkt.

Het begint allemaal met een bestaansbetekenis van je organisatie die diepgaander en beloftevoller is dan alleen maar het behalen van alsmaar betere kwartaalcijfers. Je bestaansbetekenis is eigenlijk het simpele, maar tot de verbeelding sprekende antwoord op vragen als: hoe wil je dat er over je gesproken wordt, door welk verhaal wil je in het hart gesloten worden?

Wat in de succesvolle organisaties van vandaag en morgen vervolgens het échte verschil maakt, is dat medewerkers individueel de ruimte krijgen om persoonlijk invulling te geven aan de manier waarop ze aan die collectieve betekenis bijdragen. Daarmee stimuleer je zowel het bewust invullen van het zingevingsdeel als persoonlijk eigenaarschap. Het begint met ze de vraag te stellen: wat is jouw Missie als het gaat over het bijdragen aan onze Betekenis? Hoe wil je jouw energiebronnen daarbij inzetten ten bate van het collectief en hoe kunnen anderen jou met hun energiebronnen ondersteunen in het ontwikkelen van wat je ontwikkelen wilt?

Alleen al het verschil in gevoelswaarde van een Persoonlijke Missie in vergelijking met een Persoonlijk Ontwikkel Plan maakt duidelijk hoezeer het hebben van een eigen Missie eigenaarschap en zingeving stimuleren en verantwoordelijkheid en taakvolwassenheid tot vanzelfsprekendheden maken.

Onze persoonlijke missie: het vergroten van het onderling begrip.
Wat is jouw persoonlijke missie?