Programma’s

Vier verschillen: Train-de-trainer-ontwikkelprogramma voor energieke organisaties

Onderling Begrip & Waardering, Diversiteit & Energiebenutting, Autonomie & Eigenaarschap en Zingeving & Betekenis. Vier thema’s die bepalend zijn voor de vitaliteit, wendbaarheid en ontwikkelkracht van organisaties. De BegripsAcademie heeft een modulair programma ontwikkeld waarin al deze thema’s aan bod komen: Vier Verschillen! 

Om mogelijk te maken dat dit uitgebreide programma integraal aan organisatie kan worden aangeboden, ontwikkelde de BegripsAcademie een heel nieuwe aanpak. We leiden medewerkers van organisaties op tot trainers, coaches, mentoren en inspirators die hun opgedane kennis en vaardigheden vervolgens over kunnen brengen aan de gehele organisatie. Met alle mogelijke ondersteuning van de BegripsAcademie uiteraard. En met online leermodules en digitale doorstroomprogramma’s die het vuur organisatiebreed brandend houden. Dit bespaart heel veel kosten en maakt tegelijk structurele aandacht voor de mens echt mogelijk. En dit laatste, zo leert de praktijk, betaalt de investering heel royaal terug. In termen van verlaging van verzuim, vergroting van motivatie en betrokkenheid en het veel beter tot hun recht komen van de energiebronnen van medewerkers

VIER VERSCHILLEN! Het train-de-trainer programma

Voor wie: medewerkers van organisaties die opgeleid willen worden als trainer, coach, mentor en inspirator

Doel: organisaties in staat stellen zelfredzaam te worden in het inspireren en motiveren van medewerkers en het verbeteren van individuele en collectieve groei en prestaties

Duur: maatwerktrajecten, afhankelijk van kennisniveau en ambities  van de individuele deelnemers 

Groepsgrootte: afhankelijk per opleidingsmodule, van 8 tot 16 deelnemers 

Borging: intervisiebijeenkomsten, bij- en doorscholing 

Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek

Kosten:  een fractie van het bedrag dat training en coaching van het gehele programma door externe partijen normaliter zou kosten

Teamontwikkeling: De BegripsCode, begrijpen en begrepen worden!

 

De teamtraining De BegripsCode, begrijpen en begrepen worden is een bewezen effectief programma om de communicatie en samenwerking in teams een krachtige impuls te geven. Deelnemers worden meegenomen op een lichtvoetige, interactieve ontdekkingsreis, die voert van ergernissen en irritaties naar inzicht in en waardering voor verschillen en kwaliteiten. Het digitale doorstroomprogramma van 12 maanden zorgt voor borging en verdere verdieping en verbreding van inzichten. Onderling begrip, zingeving, eigenaarschap en energiebenutting krijgen er een enorme impuls door.

Teamtraining De BegripsCode, begrijpen en begrepen worden

Doel: duurzame verbetering van onderlinge communicatie, teamgeest en samenwerking en daarmee betere resultaten

Duur: 3 – 6 dagdelen

Groepsgrootte: minimaal 7, maximaal 16 (simultaantrainingen zijn mogelijk)

Borging: online doorstroomprogramma via e-mail van 50 weken

Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via online onderzoek

Kosten: vanaf € 375,= excl. BTW per deelnemer

Reacties van deelnemers:

“Hoe mijn team mij ziet en hoe ik efficiënter kan communiceren met begrip voor anderen“

“Supertraining. Brengt ons team veel goeds.“

“We komen nu individueel en collectief stukken beter tot ons recht. Wat een verschil!”

“Je leert elkaar echt in een ander licht zien, mooi!“

Teamontwikkeling: Diversiteit en energiebronnen!

Diversiteit zien als een gelijkmatige verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische achtergrond is in onze ogen wat kunstmatig. De BegripsAcademie ontwikkelde daarom een ander model, dat in de praktijk wél zorgt voor optimalisering van individuele en collectieve prestaties: de Diversiteitsmatrix. De matrix bevat veertig kwaliteiten die samen nodig zijn om teams en organisaties succesvol te laten samenwerken. Door in kaart te brengen welke kwaliteiten de teamleden de meeste energie geven wanneer ze die kunnen inzetten, ontstaat direct een compleet beeld van het aanwezige potentieel. Vervolgens helpt de matrix om taken slimmer te gaan verdelen en een samenwerking te laten ontstaan die gebaseerd is op wat mensen persoonlijk het meest boeit en inspireert. De matrix is daarnaast een bewezen effectief instrument om teams meer zelfcoachend te maken. Voor het in gebruik nemen van en werken met de Diversiteitsmatrix is een programma van drie tot vier dagdelen ontwikkeld.

Workshop Diversiteit en Energiebenutting!

Voor wie: teams, afdelingen, besturen en organisaties

Doel: optimaliseren van de inzet van natuurlijke diversiteit, het praktisch herdefiniëren van teamwork en stimuleren van zelfcoaching 

Duur: 2 tot 4 dagdelen

Groepsgrootte: minimaal 8, maximaal 16 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)

Borging: bijblijfprogramma via e-mail van 25 weken

Resultaatmeting (facultatief): vooraf en achteraf, via anoniem online onderzoek

Kosten: vanaf € 245,= excl. BTW per deelnemer  

Geïnteresseerd? Stuur een berichtje naar info@begripscode.nl

Reacties van deelnemers:

“Goed om de blinde vlekken in zicht te brengen, elkaars krachten meer benutten“

“Ik heb er opeens een aantal coaches bijgekregen en blijk er zelf ook een te zijn! “

“Begrip voor elkaars voorkeurstijlen en hier handig mee omgaan“

Leiderschapsontwikkeling: Van Leiding geven naar Leiding Schenken!

Leidinggeven aan teams met een heel diverse samenstelling wordt door velen ervaren als een lastige en complexe bezigheid. Deze overtuiging verandert radicaal na deze inspirerende, praktijkgerichte training Leiding Schenken!, die de deelnemers inwijdt in de principes van vierstemmig coachend leiderschap. Een puur praktische verdieping in wat mensen beweegt en tegenhoudt, hoe ze daarin onderling verschillen en hoe je als leidinggevende op een coachende manier gewenste gedragsveranderingen kunt realiseren op zo’n manier dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. De resultaten volgen als vanzelf! De inzichten die deze veelgeprezen training brengen zullen je kijk op mensen en leidinggeven voorgoed veranderen. Een e-mailprogramma van 25 weken zorgt voor borging en verdere verdieping en verbreding van het geleerde in de training. Deze training wordt mede begeleid door Annemarie Snoeck, gecertificeerde Mentor Coach van het ICF. (International coach Federation)

Leiderschapsontwikkeling: Leiding Schenken!

Voor wie: young professionals, management teams en leidinggevenden

Doel:  Eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van medewerkers vergroten door middel van het verbreden van communicatie-, interactie- en coachvaardigheden.

Duur: 9 dagdelen: 2 blokken van 2 dagen – terugkomdagdeel

Groepsgrootte: minimaal 7, maximaal 12 

Borging: digitaal doorstroomprogramma van 25 weken.

Kosten: vanaf € 1.795,= excl. BTW per deelnemer – exclusief locatie- en verblijfkosten

Geïnteresseerd? Aanmelden kan via info@begripsacademie.nl

Reacties van deelnemers:

“Leiding Schenken – de naam zegt het al. Deze opleiding is een waardevol cadeau voor iedereen die leiding geeft.” Anne – Marketing Manager 

 “Ik heb nu geleerd en begrepen hoe ik me met iedereen kan verbinden en mijn medewerkers kan coachen en motiveren. Ik hoef nu niet meer alles zelf op te lossen en te regelen. Het was wel even wennen maar ik zie nu wel de voordelen. Niet alleen voor mezelf maar voor iedereen”  Henk – Teamleider NP

“Het is me duidelijk geworden welke effecten mijn gedrag heeft op anderen en hoe ik mijn medewerkers kan coachen zodat ze zelf meer in de lead komen. Moeilijke gesprekken zijn een stuk makkelijker geworden. Deze opleiding heeft me echt veel gebracht.“  Manon – HR specialist

Vierstemmig communiceren: Master class voor communicatie professionals 

De vier hoofdstemmingen waarin mensen verkeren hebben alle vier een eigen jargon. Specifieke woorden, een specifieke zinsbouw, specifieke argumentatie. Je vaardigheid om je in deze vier stijlen uit te drukken bepaalt voor het overgrote deel of mensen ontvankelijk zijn voor de inhoud van je boodschap. In deze door communicatieprofessionals unaniem geprezen unieke eendaagse masterclass leer je al doende de kunst en kunde van vierstemmig communiceren. Zo heb je waarschijnlijk nog nooit naar communicatie gekeken. Je eigen casuïstiek is het uitgangspunt.  Lang leve de vierkleurenpen!

Vierstemmig communiceren: Master class voor communicatie professionals

Voor wie: teams die de effectiviteit van gesproken en geschreven communicatie sterk willen verbeteren. 

Doel: vergroten van de vaardigheid om stilistisch en argumenterend effectief vierstemmig te communiceren 

Duur: 1 dag of 2 dagdelen

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 (simultaantrainingen zijn uiteraard mogelijk)

Borging: digitaal doorstroomprogramma via e-mail van 25 weken

Kosten: vanaf € 275,= excl. BTW per deelnemer  

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via info@begripsacademie.nl

Teamontwikkeling in het Primair Onderwijs:

De BegripsCode voor de Vierstemmige School

Werken met de de BegripsCode zorgt voor meer veiligheid, verbinding, plezier en betere resultaten. Niet ondanks maar dankzij verschillen.

Dit praktisch toepasbare modulair opgebouwde programma is een krachtige teambuilder en zorgt voor meer saamhorigheid en vertrouwen in het team. Daarbij geeft het teamleden in het onderwijs alle essentiële instrumenten in handen die nodig zijn om de driehoek met ouders en leerlingen te versterken. Op deze manier ontstaat een positief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf beter begrepen voelt en anderen beter begrijpt. 

Vier belangrijke pijlers staan in dit programma centraal:

Begrip en Waardering

– Diversiteit en Energiebronnen

– Autonomie en Eigenaarschap

– Betekenis en zingeving

Gedurende het eerste jaar volgen alle medewerkers van deelnemende scholen een programma van een hele dag en gedurende het schooljaar nog eens drie separate dagdelen. Daarnaast wordt een ouderavond aangeboden om de BegripsCode ook bij ouders te introduceren. Dit levert direct veel verheldering op over onderlinge communicatie. Alle deelnemers ontvangen gedurende het jaar een inspirerend digitaal opvolgprogramma van tweeminutenlessen en coaching waarmee het geleerde geborgd wordt. In hierop volgende jaren bouwen we in 2 tot 3 dagdelen door aan verdere verdieping en implementatie.  Structurele aandacht voor deze vier pijlers is immers het fundament van duurzame ontwikkeling en groei. 

Optioneel: De App BEGRIPSSLEUTELS. Een innovatieve manier van samenwerken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. 15 bekende werkvormen gecombineerd met 200 begripsvragen, die de ouders op hun telefoons zien verschijnen als ze in de klas behandeld worden. Mail Plien Posthuma voor meer informatie: Plien@begripsacademie.nl

                                                                                                                                    

Voor wie: alle teamleden van scholen in het primair onderwijs

Kosten: marktconform en afhankelijk van schoolgrootte, vanaf 355,- euro per teamlid, per jaar

Duur: 5 dagdelen voor alle teamleden en een ouderavond verspreid over een schooljaar

Borging: 50 weken lang een borgingsprogramma voor verdere verdieping en meer begrip op alle niveau’s en 20 uur persoonlijke ondersteuning.

Doel: het gezamenlijk creëren van een vierstemmige school waar ruimte krijgen, ruimte geven, begrijpen en begrepen worden leiden tot een (leer)klimaat van onderlinge veiligheid, openheid en plezier.

We maken graag een afspraak voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek plien@begripsacademie.nl

Programma voor Mentorlessen voor het Voortgezet Onderwijs

In nauwe samenwerking met ervaren docenten in het Voortgezet Onderwijs ontwikkelde de BegripsAcademie een reeks van 30 mentorlessen voor leerlingen in de 2e en 3e klas. Op speelse wijze worden leerlingen uitgedaagd de wereld steeds opnieuw met andere ogen te bekijken, met andere ‘oren’ te beluisteren en nieuwe strategieën uit te proberen om diverse uitdagingen aan te gaan. Spelenderwijs vergroten ze  hun communicatievaardigheden en leren ze begrip te hebben voor onderlinge verschillen waardoor samenwerken met anderen een stuk leuker en effectiever wordt. 

Programma voor mentorlessen voor het Voortgezet Onderwijs 

Voor wie: mentorleraren en hun klassen

Doel: het vergroten van het palet aan mogelijkheden in kijken, luisteren, denken, doen en communiceren. 

Duur: 30 lessen

Inhoud: Instructiehandboek docenten + kaartenset voor elke leerling

Kosten: € 12,= incl. BTW per leerling  

Meer weten? Stuur een berichtje naar info@begripscode.nl

BegripsCoaching

De coaches die zijn verbonden aan de BegripsAcademie hebben zeer uiteenlopende achtergronden en werkterreinen. Wat onze coaches delen is dit streven: om vanuit begrijpen en begrip te helpen om ruimte te scheppen. Voor nieuwe denk- en handelingsstrategieën, voor effectievere en meer plezierige manieren van communiceren en omgaan met anderen. We coachen zowel individuen als groepen. Met persoonlijke en beroepsmatige hulpvragen. Een telefonisch intakegesprek is altijd kosteloos en verplicht tot niets. Maar smaakt wel vrijwel altijd naar meer… Onder Team lees je meer over onze coaches.

Staat je ideale programma er nog niet tussen?

Dat kan natuurlijk. Onze trainingen, workshops en interventies maken we altijd op maat. Neem dus gerust contact op voor overleg!

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten