Behorend bij de serie leiderschapsinzichten over vierstemmigheid: Vier manieren om (g)een burn-out op te lopen.

Met deze serie van vijf korte artikelen willen we een bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van burn-outs, door het tijdig signaleren van eerste burn-outsignalen en het aanreiken van simpele maar effectieve strategieën om burn-outs te voorkomen.

Wat we in ons eerste artikel in deze reeks al aangaven, is dat mensen in de aanloop naar een burn-out steeds eenstemmiger worden. Eén enkele strategie wordt steeds monomaner toegepast. Dit keer staan we stil bij wat er in Bewakerstemming gebeurt.

Typerend voor mensen in Bewakerstemming is het fundamentele verlangen naar veiligheid, orde en structuur. Als die ontbreken, zal iemand in Bewakerstemming gedrag inzetten om aan juist deze behoeften te voldoen.

Hoge werkdruk, veel (onverwachte) veranderingen, een onrustige werkomgeving en perioden van onzekerheid kunnen iemands Bewakerstemming extremer maken. De angst om fouten te maken groeit, net als het streven naar perfectie. Hoe langer de toestand van ongewisheid duurt, hoe groter de onzekerheid en bezorgdheid. Nee zeggen wordt moeilijker. Er worden nóg meer uren gemaakt. Op het werk – of het werk gaat mee naar huis. Ondanks de groeiende vermoeidheid blijft de betrokkenheid enorm, maar gaat richting een burn-out wel steeds vaker gepaard met cynisme en het gevoel het nooit goed genoeg te kunnen doen. Hoofdpijnen dienen zich steeds vaker aan, net als andere – soms vage – fysieke klachten.

En dan komt het moment dat de kaars echt op is. Een overweldigend gevoel van uitzichtloosheid en teleurstelling (in zichzelf!), veroorzaakt door perfectionisme en plichtsbesef.

Herken je dit patroon bij iemand? Begin met in alle rust onder vier ogen waardering en erkenning te geven voor het streven naar zorgvuldigheid en zoveel inzet en loyaliteit. Help vervolgens om NEE te leren zeggen en tijdig om hulp te vragen. En maak dit samen ook bespreekbaar. Help de persoon in kwestie om zelf te leren zien en benoemen wat er allemaal goed gaat, houdt het inzicht voor dat de wereld niet eindigt als iets niet 100% af is of als er een fout gemaakt wordt. Daar kun je namelijk ook van leren. Kijk samen waar en hoe er meer rust en structuur kan komen. Moedig aan tot fysieke ontspanning, zoals het maken van wandel- of fietstochten. Of om tijd te nemen om te lezen. Blijf een oogje in het zeil houden, want loyaliteit aan de zaak en de taak wint het bij mensen in Bewakerstemming heel makkelijk van de trouw aan de eigen gezondheid.

Wil je in de tussentijd meer ontdekken over je eigen vierstemmigheid en die van anderen? In zowel de Playstore als de Appstore vind je onze app, ‘De BegripsCode’ die je een schat aan informatie geeft.

En als je verdere informatie wilt over onze trainingen of opleidingen of gewoon een keer wilt sparren: info@begripsacademie.nl.