Vierstemmig complimenteren: Zo voorkom je dat je onbedoeld de plank misslaat.

Deel 3 in onze serie over leiderschapsinzichten rond vierstemmigheid: de door iedereen simpel ontwikkelbare vaardigheid om op vier manieren te denken, handelen en communiceren.

Kun je iemand contraproductief complimenteren? Ja. Dat kan. Jacques, een directeur die we onlangs in een training hadden, verzuchtte dat hij daar wel ervaring mee had. Geïnspireerd geraakt door een Tedtalk over de kracht van een complimentencultuur, had hij besloten zijn mensen nu toch echt wat vaker te gaan complimenteren. Bij de eerste de beste teambijeenkomst had hij Jacqueline, die altijd vlekkeloos de notulen van vergaderingen verzorgde, in het middelpunt van de aandacht gezet om haar te lauweren om haar precisie. Ze had rood hoofd gekregen en was snel naar het toilet gegaan. Jan-Willem, van de salesafdeling, had kort erna nogal geïrriteerd gekeken bij het aanhoren van een met veel superlatieven aangeklede compliment over het binnenhalen van een niet al te grote order. Toen designer Dennis de volgende dag een ontwerp kwam laten zien dacht Jacques er door de vorige ervaringen goed aan te doen de toon van zijn compliment maar te matigen. ‘Mooi gedaan’ had hij kalm gezegd. Dennis had enigszins teleurgesteld gekeken en later gevraagd of Jacques het ontwerp eigenlijk niet goed vond.

In alle vormen van communicatie geldt altijd weer dat de juiste vorm cruciaal is bij het overbrengen van de bedoeling. En daarvoor is het belangrijk de principes van vierstemmigheid te snappen. Elke stemming gaat gepaard met een reeks voorkeuren als het over de ‘juiste’ vorm gaat. In de ene stemming komt een bepaalde vorm heel prettig over, terwijl die in een andere juist als bijzonder ergerlijk ervaren wordt.

Wil je vierstemmig leren complimenteren, zodat je complimenten bij iedereen ook echt aankomen zoals je bedoelt? Dan volgt hier de handleiding.

Mensen in Bewakerstemming horen een compliment het liefst in alle rust, onder vier ogen. Leg vooral inhoudelijk uit wat je goed vond. Niet: ‘Goed verslag’, maar: ‘Ik waardeer de zorgvuldige opzet van je verslag en de manier waarop je de eindconclusie met vijf heldere argumenten onderbouwt’. Daar kun je in Bewakerstemming wat mee!

Is iemand in Beslisserstemming? Overdrijf dan vooral niet. Dat voedt achterdocht (‘Moet je iets van me?’) of zelfs afkeuring (‘Als je dit al zo goed vindt zegt dat wel iets over jouw niveau’). Een hoofdknik, een knipoog of een boks is voor mensen in deze stemming wel genoeg. Iets tastbaars geven kan dan weer wel. En dat kan ook meer verantwoordelijkheid of een moeilijker opdracht zijn.

In Verbinderstemming is het vooral belangrijk dat je het persoonlijk en niet te groots maakt. Maar vooral: welgemeend! Een handgeschreven kaartje is in deze stemming meestal al een voltreffer.

Voor mensen in Bedenkerstemming kun je alle registers opentrekken. In deze stemming wordt elk enthousiast compliment even dankbaar in ontvangst genomen. Complimenten zijn in deze stemming als zuurstof: kom maar door!

Wordt bij jou ook de plank weleens goedbedoeld misgeslagen? 

Wil je nog meer ontdekken over jouw vierstemmigheid en die van anderen? Download dan onze app (‘De BegripsCode’) in Appstore of Playstore.