HOGER ONDERWIJS

HONOURSPROGRAMMA’S ROND 21e-EEUWSE VAARDIGHEDEN EN WERELDBURGERSCHAP

Communiceren. Samenwerken. Sociaal-culturele vaardigheden. Kritisch denken. Zelfregulering. Mediawijsheid. Creativiteit. Probleemoplosvaardigheden. Ondernemendheid. De overheid schrijft voor dat onderwijsinstellingen in het voortgezet en hoger onderwijs structureel aandacht moeten besteden aan het ontwikkelen van deze wat genoemd wordt ‘21e-eeuwse’ vaardigheden. Tegelijkertijd zijn de curricula overvol met vakinhoudelijk lesmateriaal en zijn tijd en middelen veelal beperkt.

 Vandaar dat de BegripsAcademie twee programma’s heeft ontwikkeld voor het honoursonderwijs, die studenten ieder op hun eigen manier 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen. Omdat de financiële middelen in het hoger onderwijs gelimiteerd zijn, hebben we ervoor gekozen om de programma’s niet zelf aan studenten aan te bieden, maar docenten en begeleiders op te leiden om dit te doen.

Honoursprogramma De BegripsCode

 Een programma bestaande uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur en 20 praktijkchallenges ‘tussendoor’. Studenten worden zich bewust van het fenomeen vierstemmigheid, en doen tal van ontdekkingen gerelateerd aan de bovengenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. De eindopdracht is het organiseren van een project dat een bijdrage levert aan het verbeteren van het onderling begrip. Alle materialen zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

 De BegripsAcademie leidt docenten/coaches in het hoger onderwijs op om dit door studenten en docenten zeer goed beoordeelde programma zelf te kunnen begeleiden.

Honoursprogramma Circles of Understanding

Internationaal online micro-learning programma over wereldburgerschap, 21e-eeuwse vaardigheden en interculturele verschillen.

In een cyclus van 100 dagen krijgen studenten van verschillende onderwijsinstituten in de wereld samen 24 online BegripsSleutels voorgelegd, die ieder een inzicht, een uitleg en een praktische challenge bevatten. Elke deelnemende groep beschikt over een eigen, besloten online platform, waarop ervaringen worden gedeeld.

‘We zoeken het liever zelf uit’

Tot verrassing van sommigen is gebleken dat de Circles het BESTE werken ZONDER moderator: jongvolwassenen blijken, als het gaat om relevante levensvragen en levensvaardigheden, het liefst van elkaar te leren. In hun eigen Circle is iedereen influencer en follower tegelijk.

De docenten en/of begeleiders die we opleiden om op de achtergrond aanwezig te zijn en drie keer een evaluatie- en toetsmoment te begeleiden, krijgen een gedegen uitleg over alle sleutels en ideeën over de beste wijze van toetsen. Hun benodigde inspanning is dus beperkt.    

 Wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@begripsacademie.nl met je contactgegevens en vermeld als je wilt hoger onderwijs in de onderwerpregel.