Blikverruimers in Coronatijd 8

Deze pandemie is een aanslag op het sociale verkeer zoals we dat sinds mensenheugenis gewend waren. We voelen en ervaren veel minder minder nabijheid en verbondenheid.  Daarom is het enorm belangrijk dat we ons bewust zijn dat er onder deze omstandigheden extra veel van ons gevraagd wordt om aansluiting bij elkaar te vinden en te behouden.  

Het nieuwe sociaal vraagt om scherpere zintuigen. Op beeldschermen missen we veel non-verbale signalen, waardoor het moeilijker is elkaar aan te voelen. We zullen alerter moeten leren kijken en luisteren om elkaar goed te blijven begrijpen. En op momenten dat dat niet het geval is zullen we moeten leren elkaar veel meer begripsvragen te stellen. Verifiëren in plaats van interpreteren. Tot slot vraagt het nieuwe sociaal om veel meer parate attentheid. Afstand doet vergeten en dat drijft ons langzaam uit elkaar. We zullen meer dan ooit ons best moeten doen om handen naar elkaar uit te strekken, warmte en interesse te tonen en zo verbondenheid in stand te houden. Het nieuwe sociaal vraagt van ons dat we socialer dan ooit worden. En dat is dan weer goed nieuws. Wat hierbij geweldig helpt: de app die ‘BegripsCode’ heet. Je vind ‘m in de Appstore en de Playstore. Hij is echt een boost voor onderling begrip. Tienduizenden mensen ontdekten hem al en hebben er op sociaal vlak veel plezier van. 

Deel deze Blikverruimer met wie je maar wilt! Hij wordt je aangeboden door de BegripsAcademie. Hij is een klein onderdeeltje van iets veel groters: Expeditie Begrip.