Behorend bij de serie leiderschapsinzichten over vierstemmigheid: Vier manieren om (g)een burn-out op te lopen.

Met deze serie van vijf korte artikelen willen we een bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van burn-outs, door het tijdig signaleren van eerste burn-outsignalen en het aanreiken van simpele maar effectieve strategieën om burn-outs te voorkomen.

Wat we in ons eerste artikel in deze reeks al aangaven, is dat mensen in de aanloop naar een burn-out steeds eenstemmiger worden. Eén enkele strategie wordt steeds monomaner toegepast. De laatste in de reeks: de Verbinderburn-out.

Voor mensen in Verbinderstemming zijn waardering van mensen in de eigen omgeving en het bewaren van de harmonie en lieve vrede het hoogste goed. Onder de eerste ligt veelal de fundamentele vrees ‘niet goed genoeg’ te zijn.  Onder de tweede de angst voor het gevoel van onveiligheid dat conflicten oproept. Ontbreekt het aan waardering, dan is de eerste reflex om nog meer, beter, harder je best te gaan doen. Jezelf wegcijferen en nog eens wegcijferen. Blijft ook dan waardering uit, dan kan het gevoel postvatten, onredelijk en zelfs oneerlijk behandeld te worden. En als dat eenmaal gebeurt, dan ontstaat gaandeweg een wervelwind waarin gedachten, gevoelens, aannames en dingen die wel en niet gezegd en gedaan worden in een steeds hoger tempo vicieus om elkaar heen cirkelen.

Het gevoel onrecht aangedaan te worden, wordt vanwege de vrees voor een conflict niet met de persoon in kwestie uitgesproken. Wel met een vertrouwde collega en zeker wel met het thuisfront. Omdat het gesprek met ‘de boosdoener’ steeds maar niet wordt aangegaan, blijft de situatie bestaan en wordt deze geregeld alleen maar erger. Tegelijkertijd groeit de eigen onzekerheid en wordt het zelfbeeld beetje bij beetje negatiever. De vertrouwde collega is na verloop van tijd wel klaar met het onderwerp en wil het er niet meer over hebben. Maar ook thuis slaat het aanvankelijke begrip langzaam om in zuchten, ongeduld, irritatie en uiteindelijk: ruzie. Het feit dat er nu ineens een tweefrontenoorlog ervaren wordt, is dan vaak de nekslag. Het gevoel van eenzaamheid en gepieker is niet meer te stoppen. Prikkelbaarheid, huilbuien, concentratiegebrek, vergeetachtigheid: ze zijn allemaal aan de orde van de dag. En het zijn curieus genoeg allemaal verschijnselen die het totale tegendeel zijn van gedrag dat mensen in Verbinderstemming in goeden doen aan de dag leggen: een gelijkmatig, zachtmoedig humeur, kalme focus, attentheid…

Zie je dit patroon bij iemand ontstaan? Begin dan met rustig tijd voor haar of hem te nemen. Beluister de gevoelens die spelen en laat de ander echt het hele hart luchten zonder meteen met adviezen en oplossingen te komen. Wat vervolgens helpt, is je waardering uit te spreken over de kwaliteiten van de ander. De betrokkenheid, de inzet, de stille kracht. Veel mensen die een Verbinderburn-out opliepen gaven in gesprekken met ons aan, dat mindfulness enorm hielp bij het herstel, maar naar hun idee ook geholpen zou hebben om een burn-out te voorkomen. Anderen kozen voor een traject met een psycholoog. Beide wegen echter leiden vaak tot een versterking van het zelfbeeld, waarna de weg naar meer assertiviteit zich opent. Dat helpt vervolgens bij het leren aangeven en bewaken van eigen grenzen en het meer in balans brengen van inspanning en ontspanning.

We hopen van harte dat deze serie bij mag dragen aan het vroeg signaleren van burn-outverschijnselen en het voorkomen van burn-outs.

Volgende week een heel ander aspect van vierstemmigheid. Wil je in de tussentijd meer ontdekken over je eigen vierstemmigheid en die van anderen? In zowel de Playstore als de Appstore vind je onze app, ‘De BegripsCode’ die je een schat aan informatie geeft. Als je verdere informatie wilt over onze trainingen of opleidingen of een keer wilt afspreken voor een persoonlijke kennismaking: info@begripsacademie.nl. We hopen je binnenkort te ontmoeten.