Behorend bij de serie leiderschapsinzichten over vierstemmigheid: Vier manieren om (g)een burn-out op te lopen.

Met deze serie van vijf korte artikelen willen we een bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van burn-outs, door het tijdig signaleren van eerste burn-outsignalen en het aanreiken van simpele maar effectieve strategieën om burn-outs te voorkomen.

Wat we in ons eerste artikel in deze reeks al aangaven, is dat mensen in de aanloop naar een burn-out steeds eenstemmiger worden. Eén enkele strategie wordt steeds monomaner toegepast. Dit keer staan we stil bij wat er in Bedenkerstemming gebeurt.

In Bedenkerstemming regeren verlangens naar erkenning, gezien worden om je creatieve inbreng en oplossingen en het kunnen invullen van je eigen ruimte. Gebrek hieraan heeft, zeker als het structureel is, ernstige emotionele impact. Ex-burnouters die vanuit deze stemming richting omvallen bewogen, rapporteerden zich niet begrepen, buitengesloten en miskend te voelen. ‘Ik voelde me voortdurend gewantrouwd en gecontroleerd’, ‘de zwartepiet vloog altijd mijn kant op’, ‘ik kreeg gewoon geen kansen’. ‘Ik had last van maandagavondstress: de eerste dag van de week bracht wéér diezelfde teleurstellingen. En dan weten dat je nog vier dagen doormoet.’

Het voortdurend pogen om toch de zo verlangde erkenning te krijgen maakt dat de aanstaande patiënt steeds sneller gaat rennen, vliegen, vallen en opstaan om weer door te gaan. In het hoofd spelen zich steeds chaotischer taferelen af. Focus en concentratie laten het steeds vaker afweten, er komen steeds minder mooie ideeën en oplossingen naar boven, waardoor de stress en het woest stromen van allerlei gedachten alleen maar toenemen. Dit mondt vervolgens uit in uiteenlopende fysieke klachten: hyperventilatie, RSI, hoofdpijnen, rugklachten, gewichtstoename en voortdurende vermoeidheid. Het anders zo zonnige humeur dat bij deze stemming hoort heeft plaatsgemaakt voor snel geïrriteerd zijn en ontplofmomenten.

Tot het klaar is. Het gevoel door de hele wereld afgewezen te zijn, maakt dat het zelfvertrouwen richting het nulpunt is gedaald en dan draait het hele systeem op slot.

Zie je dat iemand deze weg aan het bewandelen is? Nodig ze uit voor een persoonlijk gesprek. Zorg voor een positieve energie en lichtheid en complimenteer de ander om haar of zijn kwaliteiten. Help ze hun gedachtenstroom onder controle te krijgen en zelf de focus te leren leggen op wat belangrijk voor haar of hem is en wat niet. Help ze zelf te leren zien en benoemen wat er al goed gaat, zodat ze steeds minder afhankelijk worden van de erkenning van anderen. Sporten helpt. Ook nieuwe dingen leren en ontdekken zijn typisch dingen die bewezen effectief zijn om iemand te helpen om het paniekpad richting een burn-out te verlaten. Zijn de fysieke en emotionele klachten aan het verminderen, dan ontstaat nieuw overzicht en raakt het creatief-oplossend vermogen weer op toeren. Dat is het moment om samen te kijken welke keuzes er gemaakt kunnen worden om eigen speelruimte weer te vinden en te behouden. En soms vraagt dat ook om een radicale beslissing, zoals het zoeken van een nieuwe werkkring. Maar dat soort vernieuwingen zijn voor mensen in Bedenkerstemming eerder een lust dan een last.

Volgende week besteden we aandacht aan de Beslisserburn-out, die weer op een heel andere manier ontstaat en voorkomen kan worden.

Wil je in de tussentijd meer ontdekken over je eigen vierstemmigheid en die van anderen? In zowel de Playstore als de Appstore vind je onze app, ‘De BegripsCode’ die je een schat aan informatie geeft.

Als je verdere informatie wilt over onze trainingen, opleidingen, coachingstrajecten of een keer wilt afspreken voor een persoonlijke kennismaking: info@begripsacademie.nl.