ZOU HET NIET MOOI ZIJN ALS VERANDERING GEWOON LUKT?

10 JAAR BEGRIPSACADEMIE

MENSENKENNIS WAARMEE JE HET VERSCHIL MAAKT

Streeft je organisatie naar meer diversiteit maar lijk je daar samen maar niet in te slagen? Volg dan de training Energy-Sourcing© van de BegripsAcademie. Daarmee verleg je de diversiteitsfocus naar de energie-bronnen van bestaande en nieuwe medewerkers. Door daarin een zo groot mogelijke variëteit na te streven, ontstaat als vanzelf een grotere diversiteit qua gender, leeftijd, afkomst, levensovertuiging, geaardheid, etc. En wordt diversiteit geen lastig onderwerp, maar een bron van motivatie, succes en groei.

Energy-Sourcing leert en inspireert om op een nieuwe manier naar werk, taken en taakverdeling te kijken. Een manier die past in deze tijd, waarin steeds meer flexibiliteit en wendbaarheid wordt verwacht van mensen en organisaties. Energy-Sourcing daagt uit om het keurslijf van de ouderwetse functiebeschrijving los te laten en uit te gaan van wat medewerkers in werk en werken de meeste energie geeft.

Medewerkers worden zich met elkaar veel bewuster van de krachten van een team en kunnen aanwezige mogelijkheden slimmer en beter gaan benutten. Zo heb je met elkaar geen last meer van onderlinge verschillen, maar juist baat en plezier. Waardering en vertrouwen nemen toe en ook dat draagt weer bij aan motivatie en goede resultaten.

Een significante correlatie! De BegripsAcademie ontwikkelde, toetste en perfectioneerde de systematiek van Energy-Sourcing vier jaar lang binnen verschillende organisaties, waaronder die van ’s lands grootste werkgever. Daarbij ontdekten we een bijzonder patroon: dat er direct verband  bestaat tussen gender, leeftijd, afkomst, opleidingsniveau, levensovertuiging en seksuele geaardheid en de dingen waar mensen energie van krijgen. Het invullen van diversiteit langs deze weg blijkt vervolgens op alle mogelijke manieren positieve effecten te hebben.

 

ENERGY-SOURCING©

ENERGY-SOURCING I

In twee – separate of aaneensluitende – dagdelen maak je kennis met de principes van Energy-Sourcing. Teamleden benoemen eerst elkaars meest in het oog springende kwaliteiten, waarmee ieders ‘imago’ in het team in beeld wordt gebracht. Stap twee in het proces is het benoemen van eigen energiebronnen én ontwikkelpunten. Als het overzicht van alle energiebronnen daar is, ontstaan instant inzichten over het collectieve kunnen – maar ook over kwaliteiten die versterking behoeven. Het tweede dagdeel staat in het teken van Energy-Sourcing: The Game. Hierin ervaren de deelnemers aan de hand van praktijkcases hoe het is om de energiebronnen van de spelers maximaal te benutten en wat dat aan oplossend vermogen toevoegt. 

ENERGY-SOURCING II

In ook weer twee separate of aaneensluitende dagdelen geven de deelnemers invulling aan het werken met Energy-Sourcing in hun eigen professionele praktijk. Processen en taken worden onder de loep genomen en in proefopstellingen combineren de deelnemers hun energiebronnen om samen te ontdekken welke toegevoegde waarden het best werken. Het leidt tot een compleet nieuwe perceptie van taak- werk- en energieverdeling die werken leuker en resultaten beter maakt. En diversiteit als vanzelf tot stand laat komen

Praktisch:

Voor wie: organisaties die praktisch invulling willen geven aan diversiteit 2.0

Aantal deelnemers: tot 100 per trainingsgroep

Duur: 2 x 2 dagdelen, separaat of aaneensluitend te volgen

Maatwerk: afstemming cases op de eigen werkpraktijk

Nazorg: 40 weken digitale diversiteitsinspiratie via e-mail

Investering: op aanvraag, in relatie tot groepsgrootte

Meer info: Ewald Theunisse 06 8100 1374  – ewald@begripsacademie.nl