WAT ALS IEDEREEN ELKAAR DUURZAAM ZOU BEGRIJPEN EN WAARDEREN?

10 JAAR BEGRIPSACADEMIE

MENSENKENNIS WAARMEE JE HET VERSCHIL MAAKT

Betere onderlinge communicatie, betere resultaten. Minder frustratie, minder verzuim. Dit zijn een paar van de te verwachten resultaten van een training rond de BegripsCode®. Wat we weten, omdat we meten. Vooraf, tijdens en na een trainingstraject.

De BegripsCode werkt als een spreekwoordelijke blikopener. Mensen ontdekken er nieuwe ruimte door. Ruimte om op nieuwe manieren naar elkaar te kijken en beter naar elkaar te kunnen luisteren. En vanuit ontspanning en waardering samen nieuwe manieren van communiceren en samenwerken te bedenken.

In alle trainingsprogramma’s rond de BegripsCode staan het opruimen van de lasten van onderlinge verschillen en het ontdekken van het plezier ervan centraal. Deelnemers krijgen tal van meteen toepasbare strategieën aangereikt om de omgang met elkaar plezieriger en effectiever te laten zijn. Door elkaars wensen, behoeften en allergieën beter te begrijpen ontstaat meer onderling begrip. En dat schept de ruimte om vervolgens de waarde van ieders  kwaliteiten écht te leren zien en deze optimaal tot hun recht te laren komen.  De BegripsCode maakt mensen zelfbewust en doordrongen van de kracht van medemenselijkheid. En daar doe je in elke relatie je voordeel mee.

Kennismaken met de BegripsCode kan al in een training van twee dagdelen. Het programma kan echter opgeschaald worden tot een volledige driejarige traject van in totaal 18 dagdelen. Door structureel aandacht te besteden aan het optimaliseren van onderlinge samenwerking en communicatie, worden de gewenste resultaten en de ontwikkeling van aanwezig talent duurzaam geborgd. De BegripsCode Teamcheck is hiervoor een handige graadmeter. Dit online vragenformulier brengt heel precies de heersende mening over samenwerken, communiceren, vertrouwen en begrip in kaart. En geeft daarmee aan welke trainingsonderdelen het best kunnen worden ingezet. Individuele coaching op gebied van leiderschap behoort ook tot de mogelijkheden. Trainingen worden altijd begeleid door twee ervaren trainers.

 

DE BEGRIPSCODE®

DE BEGRIPSCODE: EEN TRAINING VAN 2 TOT 18 DAGDELEN

Vele duizenden mensen maakten de afgelopen jaren kennis met de BegripsCode. Dit lichtvoetige, toegankelijke en praktische instrumentarium brengt mensen tot zichzelf en tot elkaar. Wat ooit begon als een eendaagse training om interactief inzicht in en begrip voor onderlinge verschillen te krijgen, is inmiddels uitgegroeid tot een programma rond de vier thema’s die het meest van invloed zijn op samenwerkgeluk, verbondenheid en motivatie.

Begrip en Waardering. Eigenaarschap en Autonomie. Zingeving en Betekenis. Diversiteit en Energiebenutting. Eensgezind geven millennials aan, dit de thema’s te vinden die bepalend zijn voor het kiezen voor en verbonden blijven aan een werkgever. Maar ook veel oudere werknemers verkiezen ze in toenemende mate boven oude waarden als zekerheid, status en materie.

Persoonlijke relevantie, praktische toepasbaarheid en het onmiddellijk ervaren van de positieve effecten van het toepassen van de BegripsCode maken het tot een bijzonder geliefd instrument. Omdat alle trainingsmodules worden opgevolgd door digitale inspiratieprogramma’s van 25 tot 50 weken, werken de inzichten van de BegripsCode ook veel langer door, wat verder bijdraagt aan het rendement van de trainingsinvestering.

Praktisch

Voor wie: organisaties die praktisch invulling willen geven aan structurele collectieve en individuele ontwikkeling

Aantal deelnemers: tot 16 per trainingsgroep

Duur: 2 tot 18 dagdelen

Nazorg: digitale bijblijfinspiratie per e-mail tot 50 weken lang

Investering: vanaf € 279,- excl. BTW p.p, per 2 dagdelen

Meer informatie: Ewald Theunisse 06 8100 1374 – ewald@begripsacademie.nl

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten