VERBETER (ON)BEWUST HET SCHOOLKLIMAAT

10 JAAR BEGRIPSACADEMIE

MENSENKENNIS WAARMEE JE HET VERSCHIL MAAKT

20 blikverruimende begripsgedachten die wérken. Versterkt door materiaal van fotografen uit de hele wereld. Dit is Living=Art: kunst die in stilte bijdraagt aan een verbetering van het leef- en leerklimaat op school. Bescheiden investering. Groot rendement. Metingen vooraf en tijdens het project maken het zichtbaar.

Door vrijwel dagelijks oog-in-oog te staan met deze Living=Art-campagne, rijpen bij leerlingen als vanzelf ideeën die hun kijken en denken verruimen.  Het schept een voedingsbodem voor andere gesprekken, elkaar meer ruimte gunnen en meer waardering krijgen voor onderlinge verschillen.

Daarnaast is er een leerlijn met 30 mentorlessen beschikbaar, waarmee de Blikverruimers in klassen 2 en 3 en daarbuiten praktisch verdieping krijgen.  Allemaal met als doel: het samen laten groeien van onderling begrip en waardering van verschillen, in de klas en tot ver daarbuiten.

De begripsgedachten in de campagne Living=Art werden door de BegripsAcademie opgetekend gedurende tien jaar onderzoeken, trainen en publiceren. Alle hebben ze bewezen effect op denken, gemoeds-toestand en de kijk op jezelf en de wereld. De serie voor 2020 bevat 20 werken, op materiaal van uitstekende kwaliteit. Jaarlijks wordt de collectie met 10 werken uitgebreid. Desgewenst worden enkele medewerkers van de school getraind in het mentorschap van het Living=Art-project. Deze training heeft een start van twee dagdelen en twee vervolgsessies van een dagdeel gedurende het eerste jaar. Deelnemers leren zo alles over achtergronden van de campagne, maar doen ook inspiratie op over de vele mogelijkheden rond het opzetten van activiteiten rond Living=Art.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie: voor scholen die al dan niet in stilte het schoolklimaat positief willen beïnvloeden

Materiaal: 20 werken op duurzaam materiaal (90x135cm)

Investering: € 1.995,= excl. BTW

Additioneel: 30 mentorlessen voor klas 2 en 3. Training voor projectmentoren

Meer info: Evelyne Peeters 06 30 91 33 44- evelyne@begripsacademie.nl

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten