LIVING = ART: 21st-CENTURY SKILLS

MULTIMEDIAAL PROGRAMMA VOOR HET HELE V.O.

10 JAAR BEGRIPSACADEMIE

MENSENKENNIS WAARMEE JE HET VERSCHIL MAAKT

Van alle scholen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat ze hun leerlingen gedurende de hele schooltijd gaan bekwamen in 21e-eeuwse vaardigheden. Rond 9 door de SLO benoemde thema’s ontwikkelde de BegripsAcademie een reeks blikverruimende lesgedachten, die in alle schoolvakken op even inspirerende als vanzelfsprekende manier geïntegreerd kunnen worden. Gebundeld onder de naam Living = Art.

Communiceren. Samenwerken. Kritisch Denken. Creativiteit.  Sociale en Culturele vaardigheden. Zelfregulering. Ondernemendheid. Probleemoplosvaardigheden.Mediawijsheid.

Living = Art – Discover Your Mastery

Het is kunst voor aan de muren. Het zijn gedachten die de stemming in een schoolgebouw bewust maar vooral ook onbewust positief beïnvloeden. Het is een groeiende reeks lesplannen voor gebruik in ‘gewone’ lessen, waardoor synchroon leren mogelijk wordt: reguliere kennis ontwikkelen aan de ene kant en tegelijkertijd 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen aan de andere.  

Voor het schooljaar 2020 – 2021 beslaat de collectie Living = Art 20 werken, waarvan er enkele hieronder zijn afgebeeld (de complete collectie is afgebeeld in de PDF die je hieronder met een klik op de oranje knop kunt downloaden). Het is werk van fotografen uit de hele wereld. De begripsgedachten die eraan zijn toegevoegd werden de afgelopen jaren ontwikkeld door de BegripsAcademie, dé leerschool voor onderling begrip en praktische mensenkennis. Het gedachtegoed van de BegripsAcademie is ontstaan tijdens het opleiden en trainen van vele duizenden mensen in tal van sectoren en leeftijdscategorieën.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor wie: voor alle scholen in het VO

Waar bestaat het uit:  20 werken op duurzaam materiaal (90x135cm), lesplannen voor integratie in reguliere lessen, een online platform webinars, events

Meer info: Evelyne Peeters 06 30 91 33 44- evelyne@begripsacademie.nl

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten