Feedback geven: Hoe doe je dat op zo’n manier dat de persoon in kwestie er ook echt naar wil luisteren? Hieronder vind je een bijzonder effectieve vierstemmige handleiding van de BegripsCode.

Eerst even, omwille van het hebben van een gezamenlijk vertrekpunt, een korte definitie van feedback volgens de BegripsAcademie: het met een constructieve intentie delen van je mening over een opstelling of handeling van de ander met de bedoeling de ander hiermee een inspirerend en activerend leermoment te geven. Die mening kan dus zowel kritisch als complimenterend zijn. En in beide gevallen is de kans dat je irritatie oogst omdat je de ‘verkeerde’ manier kiest, 75%. Dat heeft weer met de vier strategische stemmingen te maken waarin mensen kunnen verkeren. Hieronder de vier manieren om effectief vierstemmig feedback te geven.

Bij mensen in Beslisserstemming staan resultaten, snelheid en voor vol worden aangezien voorop. Heb je een kritische boodschap? Geef dan metéén aan wat je vindt dat er niet goed ging en hoe je denkt dat dat in het vervolg beter kan. Als je argumenten als steekhoudend gezien worden, dan zal je advies zonder enig morren worden overgenomen. Klaar en doorrrr! Heb je een compliment? Een boks of een opgestoken duim zijn al genoeg. Of maak het tastbaar door de ontvanger meer verantwoordelijkheid of een extra uitdaging te geven.

Is iemand in Verbinderstemming, dan is het zaak uit een héél ander vaatje te tappen. Geef kritiek onder vier ogen, begin met waardering voor de persoon en serveer het punt dat je wilt maken op een bedje van behulpzaamheid. Een compliment geef je in deze stemming het meest effectief door het persoonlijk, warm en in alle opzichten welgemeend te doen. Geen grootste bos rozen, maar liever een met zorg gekozen, handgeschreven kaart.

Dat laatste is dan weer precies omgekeerd als je iemand in Bedenkerstemming tegenover je hebt. Want dan kan een compliment niet uitbundig genoeg klinken en een bos bloemen niet groot genoeg zijn, net als het podium waarop je de persoon in kwestie zet. Omdat afwijzing in deze stemming allergie nummer 1 is, is het handig om kritische noten in cadeauverpakking aan te bieden. Door een luchtige toonzetting en door metéén een beroep te doen op het oplossend vermogen van de ander. ‘Dit kan vast beter en ik denk dat jij als eerste weet hoe!’

Is iemand in Bewakerstemming, dan is de Bedenkeraanpak weer volstrekt funest. In deze stemming zijn zorgvuldigheid en het voorkomen van fouten namelijk het hoogste goed. Kritische feedback daarom gaarne zeer gedetailleerd en inhoudelijk, zodat een en ander nooit meer kan gebeuren. En onder vier ogen, want het is al erg genoeg. Complimenten ook graag inhoudelijk motiveren, daar kun je tenminste van leren.

Kun je de stemming van iemand niet meteen herkennen? Vraag dan gewoon hoe de ander op dat moment je feedback het liefste hoort. Je vraagt toch ook hoe iemand het liefst haar koffie drinkt?
Wil je nog meer weten over vierstemmigheid? Download dan onze app in Appstore of Playstore. //begripscode.nl/de-app/

Over deze reeks

Met onze staf van trainers en coaches hebben we in de afgelopen jaren vele duizenden mensen in uiteenlopende organisaties getraind, gecoacht en geïnspireerd in het samenwerken volgens de principes van onze BegripsCode. Een praktisch, laagdrempelig en heel effectief instrument om beter begrepen te worden en anderen beter te begrijpen. Het alles verbindende element hierbij noemen we Vierstemmigheid: de door iedereen simpel ontwikkelbare vaardigheid om op vier manieren te denken, handelen en communiceren. Waarmee je niet alleen je eigen palet aan mogelijkheden vergroot, maar ook je overtuigingskracht. Onze missie is het bevorderen van het onderling begrip. In dat kader delen we graag onze kennis. In dat kader deze reeks over vierstemmigheid. Voor iedereen die de effectiviteit van zichzelf en anderen wil vergroten.

Doe er je voordeel mee!