Nieuwe serie: 10 Leiderschapsinzichten over Vierstemmigheid


VIERSTEMMIG VERANDEREN: IEDEREEN MEEKRIJGEN

‘Er is besloten dat we zaken anders gaan aanpakken, het doel is duidelijk, waarom krijg ik dan toch zoveel weerstand?’ Dit is een veel gehoorde verzuchting van leidinggevenden. En ‘Waarom is het zo dat als ik de ene club mee heb, de andere gaat steigeren?’ ‘Waarom is het zo moeilijk om mensen in beweging te krijgen?

Bereidwilligheid creëren om mee te gaan in verandering lijkt soms moeilijk. Maar dat hoeft het niet te zijn. Wat je moet snappen is dit: veranderzorgen en -motivatoren verschillen van mens tot mens. Of om het preciezer te zeggen: ze verschillen van stemming tot stemming. En niet zo’n beetje. Dat wat mensen verontrust in de ene stemming, leidt in de andere leidt tot een onverschillig ophalen van schouders – of zelfs opluchting. En omgekeerd!

In Bewakerstemming maken mensen zich vooral zorgen over de mogelijke fouten, chaos en stagnatie. Logisch dat motivatie dan vooral ontstaat door tijdige en volledige informatie, heldere afspraken, een precieze planning en als het even kan: de geruststellende bewijzen dat soortgelijke veranderingen elders tot gewenste resultaten hebben geleid.

Dat is in Bedenkerstemming precies het tegenovergestelde! In deze modus krijgen mensen juist jeuk bij de gedachte aan regels en richtlijnen, procedures en gedetailleerde planmatigheid. Dat klinkt namelijk allemaal als beknotting, inperking en starheid. Wat hier veel beter werkt: aandacht voor het vernieuwende aspect, de uitnodiging om de eerste te zijn, mee te denken, creatief te worden en invulling te geven aan eigen speelruimte.

Ben je er dan al? Nee, dan ben je pas halverwege. Collega’s in Beslisserstemming vrezen namelijk weer iets heel anders: traagheid, oeverloos overleg, meer kosten dan baten. En dan is er ook nog de lichte zorg over de eigen autonomie en positie. Motiverend: een klemtoon op daadkracht, efficiëntie, en het belang van jouw bijdrage om de verandering tot een succes te maken.

En dan zijn er nog de zorgen van mensen in Verbinderstemming. Verslechtering van de sfeer, verlies van teamgeest, gebrek aan overleg zijn de belangrijkste. Hier helpen aandacht voor gevoelens, momenten van persoonlijke uitleg en geruststelling en gezamenlijke uiting van beleving.

Succesvol veranderen draait om vierstemmig geruststellen en motiveren. Je hebt nu het beproefde viergangenrecept in handen. Je kunt natuurlijk een of meer gangen achterwege laten. Dan kun je tegelijk voorspellen uit welke hoek(en) de weerstand komt…

Met onze staf van trainers en coaches heeft de BegripsAcademie in de afgelopen jaren al vele duizenden mensen in uiteenlopende organisaties getraind, gecoacht en geïnspireerd in het samenwerken volgens de principes van onze #BegripsCode. Een praktisch, laagdrempelig en heel effectief instrument om beter begrepen te worden en anderen beter te begrijpen. Het alles verbindende element hierbij noemen we #Vierstemmigheid: de door iedereen simpel te leren vaardigheid om op vier manieren te kijken, luisteren, denken, handelen en communiceren. Waarmee je niet alleen je eigen palet aan mogelijkheden vergroot, maar ook je overtuigingskracht.

Onze missie is het bevorderen van het onderling begrip. In dat kader delen we graag onze kennis. Met onze app bijvoorbeeld (De BegripsCode), maar ook door publicaties. De komende weken daarom deze reeks over vierstemmigheid. In elke aflevering staat één issue centraal waar we in onze praktijk veel vragen over krijgen. Voor iedereen die meer wil leren en begrijpen van dynamiek in samenwerking en effectiever wil worden in eigen communicatie.

Veel plezier met de inzichten uit deze serie. We beantwoorden graag je vragen: info@begripsacademie.nl. Delen wordt gewaardeerd.

Tot volgende week!