Het is tijd dat de heidag gaat WERKEN

Het is tijd voor verandering die LUKT

Het is tijd voor taal die IEDEREEN aanspreekt

Het is tijd dat we elkaar echt BEGRIJPEN

Het is tijd dat we ALLEMAAL tot ons recht komen

Het is tijd voor GELUKKIGE samenwerking

Het is tijd voor DIVERSITEIT waar iedereen blij van wordt

Het is tijd dat IEDEREEN EIGENAAR wordt

Het is tijd voor lessen die BIJBLIJVEN

Het is tijd voor succes DANKZIJ verschillen

10 jaar BegripsAcademie

Mensenkennis waarmee je het verschil maakt

Meer verbinding, vertrouwen, ruimte en betere resultaten DANKZIJ verschillen.
Dat krijg je, als we organisaties trainen en coachen in medemenselijk leiderschap, communiceren en samenwerken. Het werkt. Meteen. En het blijft werken. Vind je het daar ook de tijd voor?

Gratis: test je vierstemmigheid

Cadeau: Blikverruimers

hier boeken: Workshop Proeverij

Vier Verschillen!

Wat hebben we als mensen toch vaak moeite met en last van onderlinge verschillen. Terwijl je er, als je het hoe en waarom van verschillen beter begrijpt, juist plezier en profijt van kunt hebben. Dit bracht ons er in 2010 toe de BegripsAcademie op te richten. We hebben één simpele missie: het bevorderen van onderling begrip. Want verschillen, die zijn er om te vieren!

In alle geledingen van de meest uiteenlopende organisaties geven we trainingen en workshops die leiderschap,  communicatie en samenwerking structureel verbeteren. En we bieden opleidingen voor leidinggevenden, coaches en leerkrachten. Alles gebaseerd op praktische mensenkennis en bewezen wetmatigheden over de macht en kracht van medemenselijkheid. 

We helpen onderling vertrouwen vergroten. Verbondenheid versterken. Mogelijkheden verruimen. En resultaten verbeteren. Niet ondanks, maar DANKZIJ verschillen.

Vier Thema’s!

Onze programma’s zijn ontwikkeld rond vier thema’s die essentieel zijn voor verbinding, vertrouwen, ruimte en het behalen van de beste resultaten:

1. Onderling Begrip en Waardering

2. Zingeving en Betekenis

3. Autonomie en Eigenaarschap

4. Diversiteit en Energiebenutting

Allemaal bieden ze een geweldige verbreding van ieders palet aan mogelijke manieren van kijken, luisteren, denken, doen en communiceren, op ieder niveau. Een verrijking voor jezelf én voor de mensen om je heen. Persoonlijke ontwikkeling en collectieve ontplooiing in één.

Onze Vier-Verschillen-thematiek durven wij best uniek te noemen. Net als de resultaten die ermee behaald worden.

Vier Stemmingen!

Mensen passen niet in hokjes, cijfers, letters of andere beperkende typeringen. We zijn allemaal vierstemmig! Er zijn vier universele strategische stemmingen, waarin mensen universeel herkenbaar en vergelijkbaar gedrag vertonen. Elke stemming kleurt onze ‘stem’ van denken, handelen en communiceren. 

Hoe meer je je bewust bent van je vierstemmige mogelijkheden, hoe makkelijker en prettiger je samenleeft en –werkt met anderen. Je bereikt er makkelijker je doelen door en voorkomt veel ergernis en stress. Wil je meer leren? Onder programma’s ontdek je hoe dat kan. 

BegripsBlogs

DE CONTROLE VERLIEZEN: DE BESLISSERBURN-OUT

DE CONTROLE VERLIEZEN: DE BESLISSERBURN-OUT

Behorend bij de serie leiderschapsinzichten over vierstemmigheid: Vier manieren om (g)een burn-out op te lopen. Met deze serie van vijf korte artikelen willen we een bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van burn-outs, door het tijdig signaleren van eerste...

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten