D E   B E G R I P S A C A D E M I E

L A A T    M E N S E N K E N N I S    W E R K E N

Meer verbinding, vertrouwen, ruimte en resultaten DANKZIJ verschillen

Praktische training en coaching in medemenselijk leiderschap, communiceren en samenwerken – gericht op directe én blijvende effecten.

Test (gratis) je vierstemmigheid

De BegripsCode Blikverruimers

kennismakings-workshop boeken

De BegripsAcademie is partner van het 8e congres Vrouwelijke Leiders In De Zorg 21 november 2019

Lees meer 

Vier Verschillen!

Onderlinge verschillen leiden zo vaak tot onderlinge problemen. Terwijl je er, als je verschillen begrijpt, juist plezier en profijt van kunt hebben! Dit bracht ons er in 2010 toe de BegripsAcademie op te richten. We hebben één simpele missie: het bevorderen van onderling begrip.

In alle geledingen van organisaties geven we trainingen en workshops die de communicatie en samenwerking structureel verbeteren. En we bieden opleidingen voor leidinggevenden, coaches en leerkrachten.

We helpen onderling vertrouwen vergroten. Verbondenheid versterken. Mogelijkheden verruimen. En resultaten verbeteren. Niet ondanks, maar DANKZIJ verschillen.

Vier Thema’s!

Al onze programma’s zijn ontwikkeld rond vier belangrijke thema’s:

1. Onderling Begrip en Waardering.

2. Zingeving en Betekenis.

3. Autonomie en Eigenaarschap.

4. Diversiteit en Energiebenutting.

Allemaal bieden ze een geweldige verbreding van ieders palet aan mogelijke manieren van kijken, denken, doen, luisteren en communiceren, op ieder niveau. Een verrijking voor jezelf én voor de mensen om je heen. Persoonlijke ontwikkeling en collectieve ontplooiing in één.

Onze Vier-Verschillen-thematiek durven wij best uniek te noemen. Net als de resultaten die ermee behaald worden.

Vier Stemmingen!

Er zijn vier universele stemmingen te herkennen, waarin mensen universeel herkenbaar en vergelijkbaar gedrag vertonen. Elke stemming kleurt onze ‘stem’ van denken, handelen en communiceren. En het goede nieuws is, ook al lijkt dat misschien niet altijd zo, dat we  allemaal vierstemmig zijn!

Hoe meer je je bewust bent van je vierstemmige mogelijkheden, hoe makkelijker en prettiger je samenleeft en –werkt met anderen. Je bereikt er makkelijker je doelen door en voorkomt veel ergernis en stress.  Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Onder programma’s lees je meer. 

De BegripsCode

Begrijpen en begrepen worden

Doelgroepen en thema’s

Teams

Vele duizenden mensen werken inmiddels met de BegripsCode, de sleutel die mensenkennis echt voor je laat werken.

Leidinggevenden

Leidinggeven aan teams met een heel diverse samenstelling wordt door velen ervaren als een lastige en complexe bezigheid.

Begripscoaching

Organisaties zijn voortdurend in verandering en dat vergt veel van mensen.  Toch wordt over het algemeen maar heel weinig..

Communicatieprofessionals

Er zijn vier hoofdstijlen van communiceren en argumenteren. Het zijn deze stijlen die voor het overgrote deel bepalen of mensen ..

Diversiteit en Energiebenutting

Diversiteit zien als een gelijkmatige verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische achtergrond is in onze ogen wat kunstmatig.

Primair onderwijs

Het is de toon die de muziek maakt. Er zijn vier verschillende toonzettingen (stijlen, talen, manieren) waarin mensen van jong ..

Voortgezet onderwijs

Samen met ervaren docenten in het Voortgezet Onderwijs ontwikkelde de BegripsAcademie een leerlijn van 30 inspirerende mentorlessen.

BegripsBlogs

DE CONTROLE VERLIEZEN: DE BESLISSERBURN-OUT

DE CONTROLE VERLIEZEN: DE BESLISSERBURN-OUT

Behorend bij de serie leiderschapsinzichten over vierstemmigheid: Vier manieren om (g)een burn-out op te lopen. Met deze serie van vijf korte artikelen willen we een bijdrage leveren aan het helpen voorkomen van burn-outs, door het tijdig signaleren van eerste...

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten