Vier Verschillen!

Onderlinge verschillen leiden zo vaak tot onderlinge problemen. Terwijl je er, als je verschillen begrijpt, juist plezier en profijt van kunt hebben! Dit bracht ons er in 2010 toe de BegripsAcademie op te richten. We hebben één simpele missie: het bevorderen van onderling begrip.

In alle geledingen van organisaties geven we trainingen en workshops die de communicatie en samenwerking structureel verbeteren. En we bieden opleidingen voor leidinggevenden, coaches en leerkrachten.  

We helpen onderling vertrouwen vergroten. Verbondenheid versterken. Mogelijkheden verruimen. En resultaten verbeteren. Niet ondanks, maar DANKZIJ verschillen.

 

Vier Thema’s!

We hebben onze begripsmissie uitgewerkt naar de vier thema’s waar mensen het gelukkigst en organisaties het gezondst van worden. Onderling Begrip en Waardering. Zingeving en Betekenis. Autonomie en Eigenaarschap. Diversiteit en Energiebenutting.

In samenhang bieden ze een geweldige verbreding van ieders palet aan mogelijke manieren van kijken, denken, doen, luisteren en communiceren. Een verrijking voor jezelf én voor de mensen om je heen. Persoonlijk leiderschap en collectieve ontplooiing in één.

Onze Vier-Verschillen-thematiek en de integrale manier waarop we die voor elke doelgroep en ontwikkelwens praktisch toepasbare invulling geven, is uniek. Net als de resultaten die ermee behaald worden.

 

Vier Stemmingen!

De behoefte om gedrag en communicatie van mensen te duiden is duizenden jaren oud en nog altijd actueel. Wat niet meer van deze tijd is: om mensen te classificeren, als typetjes te etiketteren door ze een kleur te geven of in een paar letters te vangen. Want dat doet de veelzijdigheid van ieder mens structureel tekort.

Archetypische mensen bestaan niet volgens ons. Wel zijn er vier universele stemmingen, waarin mensen universeel herkenbaar en vergelijkbaar gedrag vertonen. Elke stemming kleurt onze ‘stem’ van denken, handelen en communiceren. En we zijn allemaal vierstemmig!

Hoe meer je je bewust bent van je vierstemmige mogelijkheden, hoe makkelijker je samenleeft en –werkt met anderen. Je bereikt er makkelijker je doelen door en voorkomt veel ergernis en stress. Bij jezelf en bij anderen.

 

 

De BegripsCode

Begrijpen en begrepen worden

BegripsCode voor

Teams

Vele duizenden mensen werken inmiddels met de BegripsCode, de sleutel die deuren opent naar meer onderling begrijpen .. 

Leidinggevenden

Leidinggeven aan teams met een heel diverse samenstelling wordt door velen ervaren als een lastige en complexe bezigheid.

Verandervaardigheid

Organisaties zijn voortdurend in verandering en dat vergt veel van mensen.  Toch wordt over het algemeen maar heel weinig ..

Communicatieprofessionals

Er zijn vier hoofdstijlen van communiceren en argumenteren. Het zijn deze stijlen die voor het overgrote deel bepalen of mensen ..

Diversiteit

Diversiteit zien als een gelijkmatige verdeling naar geslacht, leeftijd en etnische achtergrond is in onze ogen wat kunstmatig.

Begripscoaching

Organisaties zijn voortdurend in verandering en dat vergt veel van mensen.  Toch wordt over het algemeen maar heel weinig ..

Primair onderwijs

Het is de toon die de muziek maakt. Er zijn vier verschillende toonzettingen (stijlen, talen, manieren) waarin mensen van jong ..

Voortgezet onderwijs

Martie Slooter geniet autoriteit in het onderwijs vanwege haar bestseller De Vijf Rollen van de Leraar. Samen met de ..

Reacties van deelnemers

‘Waarom krijg je na een informatieverzoek via de mail altijd van dezelfde collega direct een compleet antwoord en van de andere collega krijg je nooit iets? Hoe breng je een boodschap over zodat hij door iedereen wordt begrepen? Kan een ‘negatieve’ eigenschap van iemand ook een positieve kant hebben? De antwoorden op deze en nog heel wat andere vragen zijn mij in één dag duidelijk geworden. Veel praktische voorbeelden, interactie en vooral zelf doen en ervaren!’ Uiteraard ben je niet klaar na één dag, het is wel een zeer goede start.

Erik Prins

Centralist, Omgeving Den Haag

‘Zeker als je een nieuw team hebt is het een aanrader om deze workshops zo snel mogelijk te volgen. Je leert op één dag heel veel over je (nieuwe) collega’s, wat ze bijzonder maakt en waar je met en voor elkaar rekening mee moet houden. Ik had ook heel veel Aha-momenten tijdens de workshops, omdat allerlei manieren van doen echt heel helder verklaard worden. Wat ook fijn is, is de veilige sfeer. Je kunt experimenteren met andere manieren van communiceren en daar leer je echt heel veel van. Ik heb al veel leidinggevenden aangeraden dit met hun team te gaan doen. Ik ben trouwens ook blij met het e-mailprogramma na afloop, waardoor je steeds weer nieuwe inspiratie krijgt.’

Patty van Leur-Boermeester

Senior Functioneel Beheerder, Omgeving Oost-Nederland

Laatste nieuws

MÉÉR! MÉÉR! MÉÉR!

Waarom is pakweg de helft van de mensen ongeduldig en de andere helft niet? Waarom heeft die ene helft een enorme hekel aan wachten in de rij, terwijl de andere helft er nauwelijks problemen mee heeft? Het heeft alles te maken met het eigen natuurlijke tempo, dat wel...

Lees meer

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten

DE BEGRIPSCODE

DE BEGRIPSCODE

DE BEGRIPSCODE

DE BEGRIPSCODE

DE BEGRIPSCODE

Share This