Het is tijd dat de heidag gaat WERKEN

Het is tijd voor verandering die LUKT

Het is tijd voor taal die IEDEREEN aanspreekt

Het is tijd dat we elkaar echt BEGRIJPEN

Het is tijd dat we ALLEMAAL tot ons recht komen

Het is tijd voor GELUKKIGE samenwerking

Het is tijd voor DIVERSITEIT waar iedereen blij van wordt

Het is tijd dat IEDEREEN EIGENAAR wordt

Het is tijd voor lessen die BIJBLIJVEN

Het is tijd voor succes DANKZIJ verschillen

  de BegripsAcademie

Betere relaties met jezelf en anderen

Meer verbinding, vertrouwen, ruimte en betere resultaten DANKZIJ verschillen.
Dat krijg je, als we organisaties trainen en coachen in medemenselijk leiderschap, communiceren en samenwerken. Het werkt. Meteen. Op elk niveau. En het blijft werken. Vind je het daar ook de hoogste tijd voor?

www.begripsacademie.online: onze online programma’s op een rij

DE GAME CHANGER IN SAMENWERKEN:

 EXPEDITIE BEGRIP

30 online ontdekkingslessen over begrijpen en begrepen worden, verbinding en vitaliteit

Deze tijd vraagt enorm veel van mensen en organisaties. Was effectief en plezierig communiceren en samenwerken vóór de pandemie vaak al ingewikkeld, het is er alleen maar lastiger op geworden. In de zorg nadert de werkdruk het kookpunt. In het onderwijs wordt het uiterste gevergd van de lenigheid van leerkrachten. Ouders met kinderen zien zich voor dubbelrollen geplaatst. En met z’n allen ervaren we dat de samenleving en samen leven er niet gezelliger op worden.

Hoogste tijd voor een bindmiddel waar echt iedereen beter van wordt:

Expeditie Begrip.  

WAAROM EXPEDITIE BEGRIP?

In november 2020 presenteerde TNO deze onthutsende cijfers:

  • 37% van de Nederlandse werknemers geeft werkdruk of werkstress aan als reden voor verzuim
  • 43% van de werknemers ervaart weinig ruimte voor autonomie
  • 29% van de werknemers heeft te maken met ongewenst gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of andere externen
  • 17 % van de werknemers kampt met burn-outklachten, in het onderwijs 22%
  • 11 miljoen werkdagen gaan verloren door stressverzuim
  • Werkgevers geven € 3,1 miljard uit aan de kosten voor stressverzuim

Hierom dus.

RENDEMENT

Hogere productiviteit, lager verzuim. Meer onderling begrip. Groter vertrouwen en zelfvertrouwen. Betere diversiteitsbenutting. Meer eigenaarschap. En grotere motivatie. Organisatiebreed.

VERRIJKEND

30 blikverruimende online lessen. In vier verschillende leerstijlen. Even leuk als leerzaam. Inspirerend voor alle lagen en leeftijden. Over de effectiefste communicatie en de plezierigste omgang met elkaar. Over verschillen begrijpen en leren waarderen. Over breder kijken en meer van je mogelijkheden benutten.

VERLICHTEND

Je volgt de lessen zelfstandig of met elkaar. Maar ook: met je hele organisatie. Dat zet iets in beweging. Bij jezelf, in je team, met z’n allen. Je wordt je samen veel bewuster van de kracht van verschillen. En het plezier van meer mentale en communicatieve beweeglijkheid. Dat brengt ontspanning. Maar ook: meer mogelijkheden en betere samenwerking.

VERSTERKEND

Je hebt je persoonlijke online leeromgeving. Kiest zelf je eigen leermethode en leermomenten. Maar in tijdsblokken trek je toch samen gelijk op. Je kunt dingen delen, anderen inspireren en jezelf laten inspireren door anderen. Zo ontstaat er individueel en collectief stap voor stap verlichting, versterking en verrijking. Een leerervaring van 30 tot 60 weken waar je je leven lang plezier van en baat bij hebt.

Klik hier om meer te lezen en een gratis proeflespakket te bestellen

Overige programma’s van de BegripsAcademie:

Wat doe jij jezelf cadeau?

test je vierstemmigheid

Blikverruimers in Coronatijd

maak een afspraak

Vier Verschillen!

Wat hebben we als mensen toch vaak moeite met en last van onderlinge verschillen. Terwijl je er, als je het hoe en waarom van verschillen beter begrijpt, juist plezier en profijt van kunt hebben. Dit bracht ons er in 2010 toe de BegripsAcademie op te richten. We hebben één simpele missie: het bevorderen van onderling begrip. Want verschillen, die zijn er om te vieren!

In alle geledingen van de meest uiteenlopende organisaties geven we trainingen en workshops die leiderschap,  communicatie en samenwerking structureel verbeteren. En we bieden opleidingen voor leidinggevenden, coaches en leerkrachten. Alles gebaseerd op praktische mensenkennis en bewezen wetmatigheden over de macht en kracht van medemenselijkheid. 

We helpen onderling vertrouwen vergroten. Verbondenheid versterken. Mogelijkheden verruimen. En resultaten verbeteren. Niet ondanks, maar DANKZIJ verschillen.

Vier Thema’s!

Onze programma’s zijn ontwikkeld rond vier thema’s die essentieel zijn voor verbinding, vertrouwen, ruimte en het behalen van de beste resultaten:

1. Onderling Begrip en Waardering

2. Zingeving en Betekenis

3. Autonomie en Eigenaarschap

4. Diversiteit en Energiebenutting

Allemaal bieden ze een geweldige verbreding van ieders palet aan mogelijke manieren van kijken, luisteren, denken, doen en communiceren, op ieder niveau. Een verrijking voor jezelf én voor de mensen om je heen. Persoonlijke ontwikkeling en collectieve ontplooiing in één.

Onze Vier-Verschillen-thematiek durven wij best uniek te noemen. Net als de resultaten die ermee behaald worden.

Vier Stemmingen!

Mensen passen niet in hokjes, cijfers, letters of andere beperkende typeringen. We zijn allemaal vierstemmig! Er zijn vier universele strategische stemmingen, waarin mensen universeel herkenbaar en vergelijkbaar gedrag vertonen. Elke stemming kleurt onze ‘stem’ van denken, handelen en communiceren. 

Hoe meer je je bewust bent van je vierstemmige mogelijkheden, hoe makkelijker en prettiger je samenleeft en –werkt met anderen. Je bereikt er makkelijker je doelen door en voorkomt veel ergernis en stress. Wil je meer leren? Onder programma’s ontdek je hoe dat kan. 

BegripsBlogs

WAT JE VREEST, TREK JE AAN

Blikverruimers in Coronatijd 13 Een uitvoerige Amerikaanse studie heeft aangetoond dat optimisten niet alleen gelukkiger en gezonder zijn, maar ook maar liefst 10% ouder worden dan pessimisten. Pessimisme heeft dus een even levensverkortend effect als een hartkwaal of...

TIJD VOOR ZACHTMOEDIGHEID

Blikverruimers in Coronatijd 12 De pandemie duurt voort en voort. Als we er niet al doodziek van worden, dan toch op z’n minst doodmoe. En dat zorgt voor ergernis. Korte lontjes. Oververhitting van het debat. Wantrouwen. En alsmaar groeiende irritatie over en weer. Er...

SCHUD JE BREIN OP, SCHRAP EEN GEWOONTE

Blikverruimers in Coronatijd 11 Gewoonten kunnen best makkelijk en prettig zijn. Ze brengen een soort orde aan. En dat kan rustgevend zijn. Maar: dit geldt niét voor ongezonde gewoonten: die doen precies het omgekeerde! Heb jij een gewoonte waarvan je zelf eigenlijk...

LEVEN IS SPELEN, SPELEN IS LEVEN

Blikverruimers in Coronatijd 10 Juist door alle beperkingen die we tijdens deze pandemie ervaren is deze Blikverruimer zo belangrijk. Wie denkt dat spelen kinderachtig is, moet vooral even verder lezen. Want alles wat hier volgt is wetenschappelijk bewezen.  Spelen...

DE BEGRIPSCODE

Samenleven wordt stukken leuker en samenwerken stukken effectiever als we anderen beter begrijpen en zij ons. Wanneer onderlinge verschillen geen bron van ergernis en wantrouwen zijn maar van inspiratie, waardering en plezier.

© 2013 De BegripsCode | Ondersteund door Frisse Gasten